Producenci

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

I) Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę:

Supon BC Inwestycje Spółka z o.o., ul. Poleczki 9a 02-822 Warszawa

Regon 016004735,NIP 951-19-76-965

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000311156

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie http://e-supon.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wad

fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę http://e-supon.pl/

 

5. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski,    posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych zwana dalej Kupującym.

 

6. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

   Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych

     Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają dostęp

    do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.

7.  Istnieje możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym ze stawką podatku VAT=8%.

Stawkę podatku VAT=8% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-

134 załącznika nr 3 do Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej

dla następujących jednostek ochrony przeciwpożarowej:

- Ochotnicze Straże Pożarne
- Państwowe Straże Pożarne
- Zakładowe Straże Pożarne
- Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze
- Urzędy Miast i Gmin

Wymagane jest oświadczenie Klienta, że zamawiający jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, a

zamawiany towar znajduje się na liście towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa objęte są stawką VAT w wysokości 23%.

 

      II)   Składanie i realizacja zamówienia

8. Przed złożeniem zamówienia do sklepu internetowego wymagana jest rejestracja użytkownika sklepu. Rejestracja jest jednym z etapów składania zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

-  w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze: w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą

    danych zawartych w formularzu rejestracyjnym,

-  w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie pojawienia się środków

    pieniężnych na koncie Fortis Bank Polska S.A 05 1600 1127 0003 0122 8360 4001. Na przelewie

    należy podać nr zamówienia.    

  

11. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy

wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem

wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Po złożeniu zamówienia, przedstawiciel skontaktuje

się e-mailowo lub telefonicznie w ciągu 24 h w celu omówienia złożonego zamówienia. W przypadku

braku możliwości złożenia zamówienie przez system sklepu internetowego Klient ma możliwość

złożenia zamówienia faxem (22 641-32-01) lub bezpośrednio na mail: sklep@supon.waw.pl

12. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jeśli zamówiony asortyment znajduje się na magazynie, to zostaje wysłany w ciągu 24h do Klienta. W przypadku braku asortymentu przewidywany czas realizacji zamówień wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Terminy te są orientacyjne i zależą od ilości oraz specyfiki wybranego asortymentu. O terminie realizacji zamówień Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem.

 

13. Supon BC Inwestycje może anulować zamówienie, jeżeli:
a. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za
zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,
c. Kupujący miał odebrać osobiście towar i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej z daty odbioru,
e. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 5 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

III)         Płatności

 

14. Przedsiębiorstwo Supon BC Inwestycje udostępnia następujące formy płatności:
-  Przelew 14 dni - zamówienia składane przez Straże Pożarne, Urząd Gminy i Miast oraz pozostałe

jednostki budżetowe
-  Przedpłata na konto na podstawie FV PROFORMA  - zamówienie składane przez firmy, osoby

prywatne
 - Płatność przy odbiorze (dotyczy wybranych grup towarowych, doliczany jest koszt pobrania) - na

życzenie Kupującego

-  Płatność przy odbiorze osobistym( Ul.Poleczki 9 A, Warszawa )

- Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów

powiększoną o koszty transportu. Przy czym jeżeli wartość zamówionego towaru przekracza 500 zł

netto, koszty transportu ponosi firma Supon Bc Inwestycje.

15. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy firmą kurierską UPS . Firma Supon BC Inwestycje zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 

16. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego firmy Supon BC Inwestycje i wynosi 1 dzień roboczy od czasu wydania przesyłki z magazynu. Firma Supon BC Inwestycje dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym w przypadku kiedy czas oczekiwania jest większy niż dwa dni. Klient informowany jest o wysyłce towaru mailem zawierającym link umożliwiający śledzenie przesyłki. W przypadku problemów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z kurierem. Jednocześnie Klient powinien zgłaszać firmie Supon BC Inwestycje mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma Supon BC Inwestycje wyjaśnia z firmą kurierską.

17. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Z tym, że jeżeli wartość złożonego zamówienia przekracza 500 zł netto, koszt dostawy pokrywa firma Supon BC Inwestycje.  Wyjątkiem jednak są przesyłki ponadgabarytowe (których jeden z wymiarów przekracza 1m). W tym przypadku towar wysyłany jest paletą , a koszty dostawy pokrywa Klient.

18. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru i wynosi:

I.  KURIER UPS

Cena za paczkę do 30 kg UPS Standard -  14,00 zł netto

Doręczenie na adres prywatny – 1 zł

Ubezpieczenie w cenie przesyłki - do 323 zł

Ubezpieczenie przesyłki 300 – 50.000zł – 1,50 zł

Pobranie– 1 %, nie mniej niż 6 zł

Zwrot pobrań – ok. 3 dni robocze

Dodatkowa ręczna obsługa  - 8 zł

Dopłata paliwowa - zmienna (na dzień dzisiejszy 9 %)

 

19. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt : telefonicznie pod numerem  022 643 12 20 lub poczta elektroniczną: sklep@supon.waw.pl

20. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru typu dokumentu sprzedaży: faktura VAT, paragon.

21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

22. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV) Zwroty /Reklamacje

23. Produkty posiadają gwarancję terminową realizowaną przez PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o.. Czas gwarancji zależny jest od produktu. Szczegółowych informacji udzielają nasi pracownicy. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

24. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający z prawa odstąpienia od złożonego zamówienia następuje staraniem i na koszt Klienta. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz „oświadczeniem” o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru. Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania ( w tym montażu itp.). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, który nastąpi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

25. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Tylko taka forma zgłoszenia będzie traktowana jako podstawa reklamacji tego typu. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma Supon BC Inwestycje. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie Supon BC Inwestycje wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

V) Informacje dodatkowe

26. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt z operatorem sklepu: http://e-supon.pl/ , lub telefonicznie  (0 22) 643 12 20

27. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

28. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl