Producenci

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego 

Supon Bc Inwestycje

 Polityka prywatności sklepu internetowego https://www.e-supon.pl/

 

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Supon BC Inwestycje sp. z o.o. sp. k. w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.e-supon.pl/

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  tzw. RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach przetwarzania danych osobowych, stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Poniższa polityka stanowiąca m.in. o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, jakie są cele i zakres przetwarzania, oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także kto jest Administratorem oraz do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 

  1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych jest firma SUPON BC INWESTYCJE sp. z o.o. sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311156, NIP: 9511976965, REGON: 016004735, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 9a.

 

1.1. Korzystanie z oferty sklepu internetowego, w tym podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak wymagane jest podanie danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy, w celu prowadzenia przez Administratora ksiąg rachunkowych i podatkowych bądź w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

1.2. Administrator informuje, że: wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w sklepie internetowym w celu:

  • wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podejmuje działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy bądź do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Do zakresu przetwarzania danych należy każdoczesny ich katalog wymagany przez formularz ze strony internetowej sklepu.
  • marketingu bezpośredniego na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą. Po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego
  • marketingu, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane do cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą
  • prowadzenia rozliczeń podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. przez okres wymagany przez przepisy na prowadzenia ksiąg podatkowych
  • inne, określone w odrębnych przepisach

 

1.3. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Administrator przekazuje dane tylko w minimalnym zakresie oraz najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych, jaka jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony www, Sklepu oraz realizacji zamówienia.

Dane mogą być przekazywane: przewoźnikom, kurierom, bankom oraz podmiotom świadczącym usługi bankowe, dostawcom usług techniczych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, strony internetowej i sklepu internetowego, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych.

1.4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym

1.5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa  danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.

1.6. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas przetwarzane. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Supon BC Inwestycje sp. z o.o. sp. k.  według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw listem, korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 

  1. Konto klienta

Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładamy konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć swoje zrealizowane, będące w trakcie realizacji i ostatnio wysłane zamówienia lub zarządzać swoimi danymi osobowymi

2.1 Utworzenie konta klienta

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane):

- adres e-mail

- hasło

- imię

- nazwisko

-telefon

- zgoda postanowienia Polityki prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

-dane do faktury

-adres dostawy

W celu realizacji zamówienia potrzebne nam jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest nam potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3 Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika możemy wykorzystywać także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

  1. Retencja danych

Firma SUPON BC INWESTYCJE sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie (Administrator danych) zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania zgromadzonych danych osobowych przez okres 10-sięciu lat lub do okresu przedawnienia roszczeń.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@supon.waw.pl bądź telefonicznie pod numerem +48226431220.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl